ดาวน์โหลด gclub

Cando Staff Members

Contact any of our Cando staff members at:
Telephone: 1 780.990.0303 
Toll Free: 1 800.463.9300
Fax: 1 780.429.7487

  

 

 

 


Ray Wanuch, PAED

Executive Director
Read Bio
ray.wanuch@ ดาวน์โหลด gclub www.mandyborvan.com


 

 

 

 

Svitlana Konoval
Manager, Administrative Services
Read Bio
svitlana.konoval@ ดาวน์โหลด gclub www.mandyborvan.com

 

Danielle Photo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danielle Stanley
Special Projects Coordinator
Read Bio
danielle.stanley@ ดาวน์โหลด gclub www.mandyborvan.com

 

 

 

 


Jessica Barry
Finance Officer
Read Bio
jessica.sanderson@ ดาวน์โหลด gclub www.mandyborvan.com

 
 PaulMacedo
  
Paul Macedo
Communications Officer
Read Bio
paul.macedo@ ดาวน์โหลด gclub www.mandyborvan.com

 
MarissaLawrence
  
Marissa Lawrence
Senior Program Officer - CEDI - Western Region
Read Bio
marissa.lawrence@ ดาวน์โหลด gclub www.mandyborvan.com
 
TanyaTourangeau
  
Tanya Tourangeau
Program Coordinator - CEDI - Western Region
Read Bio
tanya.tourangeau@ ดาวน์โหลด gclub www.mandyborvan.com
 
 
 
Megan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Megan Arcand
Certification Coordinator (WEST)
Read Bio
 
 Anita Boyle
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita Boyle
Certification Coordinator (EAST)
Read Bio
anita.boyle@ ดาวน์โหลด gclub www.mandyborvan.com
 
 
Carmelle Nepoose

Carmelle Nepoose
Special Projects Coordinator
Read Bio
carmelle.nepoose@ ดาวน์โหลด gclub www.mandyborvan.com
 
 
 Alannah Price
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alannah Price
Finance Assistant
Read Bio
ดาวน์โหลด gclubalannah.price@ ดาวน์โหลด gclub www.mandyborvan.com
 


Paige Cardinal

Paige Cardinal
National Conference Assistant
Read Bio
paige.cardinal@ ดาวน์โหลด gclub www.mandyborvan.com